Yere bağlı Drone Sistemleri

Sabit bir noktada yere bağlı olarak veya hareketli araç sistemlerinde 25  km/h hıza kadar araca bağlı görev icra edebilen  110 m irtifa tavanına sahip sistemlerimiz, şarj sorunun ortadan kaldırıldığı, uzun süreli gözetleme, dinleme, veri ayrıştırma görevlerini yapabilecek değişik faydalı yüklerle görev icra kabiliyetine sabiptir.

Çok hızlı  değişen yeni nesil savunma stratejilerinde, önemli bir yer tutacak  yere bağlı sistemler, kısa süreli operasyonel faaliyetler veya sabit kalekol noktalarının sürekli korunması amacıyla kullanılmaktadır. 

Firmamızda yürütülen ar-ge faaliyetleri kapsamında, hafifleştirilmiş materyallerle  enerji taşıma kabiliyeti yürüten  enerji-ip ©  çalışmamızla,  enerji taşınması işlemi  ve fiziksel dayanımın birlikte yürütülerek  yere bağlı sistemlerde milli anlama sahip önemli bir eşik aşılmıştır.

Hafif sınıf keşif ve gözetleme kabiliyetine sahip firmamızın 1. nesil yere bağlı drone sistemi SG-11'e ait  dış gövde tasarımı bitirilmiş, oto pilot ve uçuş dinamikleri ile ilgili  ar-ge faaliyetleri devam etmektedir. Sistemin envantere teslimi için  30.04. 2022  tarihi proje planı olarak onaylanmıştır. 

 

 

Şekil 1 - SG-11 sisteminin gövde boyutları

 

 

Şekil 1 - SG-11 sisteminin hareket ve iritfa verileri 

 

Resimlerin tüm kullanım hakları TÜRK Port Ltd. Şti. ye aittir. TÜRKPORT 2020 ©