İnsansız Hibrit Hava Araçları

Özellikle keşif, gözetleme, teşhis  ve tanımlama görevlerini icra edecek hava araçlarında en büyük açmazın uçuş süresi olması handikabının ortadan kaldırılması amacı ile 2017 yılında başlatılmış ar-ge çalışmaları kapsamında envantere teslim süreci devam etmektedir.

Günümüzde sınır  güvenliği, tesis güvenliği, tanımlanmış alan güvenliği, operasyonel süreli muhabere güvenliği  gibi çoklu görev alanında faaliyet gösteren hibrit hava araçlarımız bu alanda önemli bir güvenlik açığını kapatmaktadır.

Envantere teslim süreci devam eden hava aracımızın 2021 yılı ortasında görev icrasına başlayacağı öngörülmektedir. 

 

Şekil 1 - Aerokopter hava aracı görev icra kabiliyetleri